L'art de deixar de ser invisible , que ja et tocava ...

Ja estàs preparat per ser el protagonista

Relacions amb els mitjans

Intermediació amb els diferents mitjans de comunicació, bé generalistes o sectorials en funció de les necessitats i objectius de difusió de l’empresa.

 

Notes de premsa

Comunicats puntuals i difusió dels mateixos entre els diferents mitjans de comunicació, bé sigui escrits o audiovisuals.

Dossiers de premsa

Preparem la documentació a lliurar als periodistes durant les activitats públiques o convocatòries que la teva empresa realitzi.

 

 

Convocatòria de premsa

Organitzem rodes de premsa, sempre que les necessitats comunicatives o objectius ho requereixin.

 

Organització d'esdeveniments

Per a presentacions públiques de noves línies de negoci, inauguració d’instal·lacions o presentació de nous càrrecs.